Tel:010-64402118
QQ:1622082536
E-mail:[email protected]  [email protected]
您现在的位置:首页 >> 项目数据 正文

2006-2008钾肥(国产及进口)周度零售价统计

2012-04-18 09:34:09 来源: 艾格农业网
 • 【报告名称】:2006-2008钾肥(国产及进口)周度零售价统计
 • 【发布日期】:2012-04-18 09:34:09
 • 【报告格式】:电子版或纸介版
 • 【交付方式】:数据库订购或email发送
 • 【订购热线】:010-64402035
 • 【中文价格】:***元
 • 【下    载】:在线订购数据下载
 • 分享到:
 • 导读

  报告描述

  样例:Domestic MOP Retail PriceDate2006-2-242006-3-32006-3-102006-3-172006-3-242006-3-31Average 1,902 1,892 1,914 1,9...

  最新目录

  样例:

  Domestic MOP Retail Price 

  Date
  2006-2-24
  2006-3-3
  2006-3-10
  2006-3-17
  2006-3-24
  2006-3-31
   Average 
             1,902
             1,892
             1,914
             1,918
             1,927
             1,913
   Beijing 
   
   
   
   
   
   
   Tianjin 
   
   
   
   
   
   
   Hebei 
   
   
   
   
   
   
   Shanxi 
   
   
             2,000
             2,100
             2,100
             2,100
   InnerMongolia 
             2,200
             2,200
             2,200
             2,200
             2,200
             2,200
   Liaoning 
   
   
             2,210
             2,210
             2,210
             2,050
   Jilin 
   
   
   
   
   
   
   Heilongjiang 
             1,860
             1,860
             1,860
             1,860
             1,970
             1,970
   Shanghai 
   
   
   
   
   
   
   Jiangshu 
   
   
   
   
   
   
   Zhejiang 
   
   
   
   
   
   
   Anhui 
   
   
   
   
   
   
   Fujian 
             1,420
             1,420
             1,420
             1,420
             1,420
             1,420
   Jiangxi 
             2,150
             2,100
             2,080
             2,080
             2,080
             2,080
   Shandong 
             2,000
             1,960
             1,960
             1,900
             1,900
             1,900
   Henan 
   
   
   
   
   
   
   Hubei 
   
   
   
   
   
   
   Hunan 
             2,090
             2,090
             2,090
             2,090
             2,090
             2,090

  相关研究报告更多研究报告
  客服服务

  联系人:王晨 电话:8610 64402118-822   传真:010-64402039 E-mail:[email protected] 
  联系人:祝娅 电话:8610-64402118 Email:[email protected]  QQ:1622082536

   

  艾格农业数据库